Tarımsal sulamada, miktarı, zamanı ve yöntemi kadar kalitesi de önemlidir.

Tarımsal sulamada, miktarı, zamanı ve yöntemi kadar kalitesi de önemlidir.

Tarımsal sulamada, miktarı, zamanı ve yöntemi kadar kalitesi de önemlidir.

Yeryüzünün %71’i sularla kaplı olmasına karşın bu suların ancak %3’ü kullanılabilir tatlı sudur. Bu tatlı suyun da %75’i donmuş olarak kutuplarda ve kutuplara yakın bölgelerde bulunmaktadır. İnsanların kullanmak için ulaşabileceği tatlı sular dünyadaki su miktarının ancak %1’i kadardır. Tüm canlıların hayatta kalabilmek için suya ihtiyacı vardır. Bitkiler türüne bağlı olarak %90-95’e varabilen oranlarda sudan oluşurlar. Topraktaki suyu kullanırlar ve önemli miktarda suyu topraktan alıp atmosfere verirler. Bu çevrimi yaparken gerekli besinleri suda çözünmüş olarak bünyelerine alırlar. Sonuçta bitkiler hem kendileri hem de diğer canlılar için besin kaynağı durumuna gelirler. Tarımsal sulamada, sulamanın miktarı, zamanı ve yöntemi kadar kalitesi de önemlidir. Toprak verimli olabilir, modern sulama yöntemleri de kullanılabilir ama sulamada uygun kalitede su kullanılmadığı sürece ürün miktarı ve kalitesi düşer; toprakta bir süre sonra tuzlanma ve çoraklaşma sorunu başlayabilir. Sulama suyunun kalitesi suda çözülmüş tuzların miktarı ile belirlenir ve içinde en fazla sodyum, magnezyum ve kalsiyum tuzları bulunur. Özellikle sodyum fazlalığı toprak yapısını hızla bozar.

ARA